Skip to content
Tillsatta tjänster

Tillsatta tjänster

Exempel på tidigare tillsatta tjänster

• VD, COO, HR-chef, Fabrikschef, Fastighetschef, Kvalitetschef, Ekonomichef, Hållbarhetschef, Produktionschef, Inköpschef, Logistikchef, Kvalitets- och teknikchef, Teknikchef, Produktutvecklingschef, Försäljningschef

• Redovisningsansvarig, Ekonomiansvarig, Kvalitets- och miljöansvarig, Produktionsledare, Projektledare, Butiksansvarig, Senior Projektledare/Mekanikkonstruktör

• Kvalitetstekniker, Processingenjör, Produktionstekniker, Produktutvecklare/Konstruktör, Produktionsplanerare, Exportsäljare, Säljare KAM, Kommunikatör, HR-Generalist, Inköpare, Redovisningsekonom, Applikationskonsult, Fastighetstekniker, Ekonomiassistent, Supply Chain Controller, Upphandlare/Inköpare, Miljö- och hållberhetskoordinator, Kommunikatör, IT-Tekniker, Senior Inköpare, Elnätsprojektör, Elektronik-El ingenjör, Test Ingenjör, Offertingenjör