Skip to content

Chef- och specialistrekrytering
med lika delar hjärna & hjärta

Chef- och specialistrekrytering
med lika delar hjärna & hjärta

Hem

Varför anlita oss?

Mänskligt ledarskap med lika delar hjärna och hjärta!
För oss på Human & Executive är genuint samarbete med uppdragsgivaren och kandidaten vår största drivkraft. Vi vill leverera affärsnytta – vi kan vår profession och vi litar på den.

Vi har en gedigen erfarenhet av executive search/aktiv sökprocess, rekrytering och second opinion av nyckelpersoner och specialister där det är av största vikt med matchning mellan företagskultur och individen.
Effektfullhet genom genuin erfarenhet och gemensam strikt tidsplan, erbjuder vi rekryteringsprocesser av högsta kvalitet.

Vår målsättning att du ska mötas av genuint engagemang, professionalism och respekt i alla kontakter med oss. För oss är ett uppdrag slutfört när 100 % kundnöjdhet har uppnåtts.

Hem

VårT ERBJUDANDE

ledningsgrupper styrelser företag kompetens uppdragsgivare kandidat borås rekrytering lediga tjänster jobb karriär

REKRYTERING & INTERIM

Vår erfarenhet säger oss att det krävs ett omsorgsfullt rekryteringsarbete för att få fram en arbetsstyrka med rätt kompetens och personliga egenskaper. Tillsammans med er går vi igenom er organisation, gör en gedigen analys av verksamheten och rollen för att skapa en tydlig förståelse för de förväntningar som ligger i rollen. Det är av största vikt att kravspecifikationen är realistisk, att det finns en person som har den erfarenhet och egenskaper som efterfrågas.

Vi kan även hjälpa till vid interimslösningar som kan vara ett alternativ under en övergångsperiod, även om ni ska anställa på sikt. Vid tillfälligt hög arbetsbelastning eller vid utvecklingsprojekt som tillfälligt behöver täckas upp med rätt kompetens – är andra situationer då många företag brukar välja en interimslösning istället för att anställa.

ledningsgrupper styrelser företag kompetens uppdragsgivare kandidat borås rekrytering lediga tjänster jobb karriär

SEARCH

När du ska hitta dagens och morgondagens kompetens kan du inte använda gårdagens sätt att arbeta, därför använder vi en innovativ rekryteringsmetod i search-processen och i kartläggningen av tänkbara kandidater. Vi arbetar aktivt med executive search som är den säkraste metoden för att attrahera de bästa kandidaterna, om det rör sig om en ledar- eller nyckelbefattning.

Det finns belägg för att cirka 85 % av alla kvalificerade befattningshavare, är beredda att överväga alternativ som stämmer med deras karriärplan, trots att bara en mycket liten del är aktivt sökande.

ledningsgrupper styrelser företag kompetens uppdragsgivare kandidat borås rekrytering lediga tjänster jobb karriär

SECOND OPINION

När ni redan har ett antal bra slutkandidater får ni ett bättre beslutsunderlag genom att utvärdera slutkandidaterna systematiskt. Det kan gälla interna rekryteringar eller kandidater från ert nätverk.

Vi utgår från kravprofilen och vetenskapligt beprövade testverktyg när vi genomför den fördjupade personbedömningen. Vi tar också referenser i detta läge för att få en så relevant bild som möjligt av kandidaten.

ledningsgrupper styrelser företag kompetens uppdragsgivare kandidat borås rekrytering lediga tjänster jobb karriär

TQ

Verktygen vi använder oss av levereras av TalentQ och är godkända av The British Psychological Society.

TQ PERSONLIGHET – Är en personlighetsprofil som ger effektiv och lättbegriplig insikt om kandidatens personlighet ur ett arbetslivsperspektiv.

TQ MOTIVATION – Fokuserar på individens värderingar och drivkrafter på arbetsplatsen.

TQ FÄRDIGHET – Ett kognitivt färdighetstest i tre delar som mäter verbal, numerisk och logisk förmåga.

Hem

Kompetensbank

Ta chansen till nya utmaningar & karriärutveckling

Genom att registrera ditt CV och profil så blir du del av den kompetensbank som löpande matchas mot de lediga uppdrag och kvalificerade rekryteringar vi behandlar.